Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjørring
Adresse
Nørregårdsvej 20 , 9800 Hjørring
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 09/06 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 11/10 2017 30,0
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 11/10 2017 0,100
Hårdhed, total 11,7 grader dH 07/03 2019 13,6
Kalium 2,23 mg/l 11/10 2017 2,44
Natrium (Na) 15,7 <= 175 mg/l 11/10 2017 17,0
Nitrat (NO3) 15,0 <= 50,0 mg/l 09/06 2021 14,0
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 09/06 2021 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,1 mg/l 07/03 2019 10,4
Sulfat (SO4) 36,0 <= 250 mg/l 11/10 2017 41,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,002 <= 0,200 mg/l 09/06 2021 0,003
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 09/06 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/06 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/06 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/06 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 09/06 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 13/10 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,460 <= 20,0 µg/l 09/06 2021 0,250

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 31/07 2012 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 10,2 mg/l 18/04 2017 11,3
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,002 <= 0,200 mg/l 18/04 2017 < 0,002
Mangan (Mn) 0,490 <= 0,050 mg/l 01/10 2003 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/04 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/04 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 18/04 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,400 <= 20,0 µg/l 07/02 2012 0,700
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/04-2024.
Overskridelser

Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjørring
Adresse
Nørregårdsvej 20 , 9800 Hjørring
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66