Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjørring
Adresse
Sønderskovvej 270 , 9800 Hjørring
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 08/12 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 13/12 2017 26,0
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 13/12 2017 < 0,100
Hårdhed, total 9,18 grader dH 29/08 2018 8,73
Kalium 1,43 mg/l 13/12 2017 1,31
Natrium (Na) 15,6 <= 175 mg/l 13/12 2017 15,8
Nitrat (NO3) 11,0 <= 50,0 mg/l 08/12 2021 12,0
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 08/12 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,40 mg/l 29/08 2018 10,3
Sulfat (SO4) 29,0 <= 250 mg/l 13/12 2017 30,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 08/12 2021 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 08/12 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/12 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/12 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 08/12 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 13/12 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 08/12 2021 0,070

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Oxygen/Iltindhold 9,60 mg/l 16/08 2017 9,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,032 <= 0,200 mg/l 16/08 2017 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/08 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/08 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 16/08 2017 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 10/11 2015 < 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/11-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjørring
Adresse
Sønderskovvej 270 , 9800 Hjørring
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66