Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjørring
Adresse
Kammervej 5B , 9870 Sindal
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 29/09 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 35,0 <= 250 mg/l 16/11 2017 40,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 16/11 2017 0,200
Hårdhed, total 9,59 grader dH 16/01 2019 9,72
Kalium 2,27 mg/l 18/04 2017 2,42
Natrium (Na) 23,6 <= 175 mg/l 18/04 2017 26,2
Nitrat (NO3) 3,50 <= 50,0 mg/l 29/09 2021 4,60
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 29/09 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 7,40 >= 5,00 mg/l 16/01 2019 8,20
Sulfat (SO4) 9,10 <= 250 mg/l 16/11 2017 11,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,008 <= 0,200 mg/l 29/09 2021 0,005
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 29/09 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/09 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 29/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 29/09 2021 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 16/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 29/09 2021 0,180

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 19/08 2010 0,010
Oxygen/Iltindhold 7,30 >= 5,00 mg/l 31/08 2017 8,50
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,055 <= 0,200 mg/l 31/08 2017 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/08 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 31/08 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 31/08 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 20/02 2015 < 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/05-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjørring
Adresse
Kammervej 5B , 9870 Sindal
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66