Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Pandrup Markvej 21 , 9490 Pandrup
Kontaktperson
Poul Miller
Telefon
98 24 71 78
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 10/02 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 51,0 <= 250 mg/l 04/12 2017 51,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 04/12 2017 0,100
Hårdhed, total 11,8 grader dH 10/02 2021 10,1
Kalium 2,40 mg/l 08/05 2017 2,28
Natrium (Na) 26,9 <= 175 mg/l 08/05 2017 28,0
Nitrat (NO3) 18,0 <= 50,0 mg/l 10/02 2021 27,0
Nitrit (NO2) 0,016 <= 0,100 mg/l 10/02 2021 0,017
Oxygen/Iltindhold 9,00 mg/l 10/02 2021 9,70
Sulfat (SO4) 45,0 <= 250 mg/l 04/12 2017 45,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 10/02 2021 0,004
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 10/02 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/02 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/02 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 10/02 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/02 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,260 <= 20,0 µg/l 15/08 2017 0,430

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) 0,026 <= 0,100 mg/l 20/11 2017 0,002
Oxygen/Iltindhold 2,30 mg/l 20/11 2017 6,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,003 <= 0,200 mg/l 20/11 2017 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/11 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/11 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 20/11 2017 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 20/11 2013 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,260 <= 20,0 µg/l 15/08 2017 0,430
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 13/09-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Pandrup Markvej 21 , 9490 Pandrup
Kontaktperson
Poul Miller
Telefon
98 24 71 78
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66