Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Valstedvej 31 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 05/05 2021 0,013
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 16/03 2018 31,0
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 16/03 2018 0,160
Hårdhed, total 15,0 grader dH 05/05 2021 15,0
Kalium 2,70 mg/l 31/03 2017 2,60
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 31/03 2017 18,0
Nitrat (NO3) 27,0 <= 50,0 mg/l 05/05 2021 29,0
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 05/05 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 4,00 mg/l 05/05 2021 4,00
Sulfat (SO4) 39,0 <= 250 mg/l 16/03 2018 38,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/05 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 05/05 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/12 2023 3,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/12 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/05 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 40,0 < 200 antal/ml 07/12 2023 45,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 16/03 2018 3,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 6,30 <= 20,0 µg/l 05/05 2021 5,90

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Oxygen/Iltindhold 5,10 mg/l 24/10 2017 5,20
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 24/10 2017 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 3,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/10 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/10 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 45,0 < 200 antal/ml 17/10 2023 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 23/11 2016 7,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 6,00 <= 20,0 µg/l 24/10 2017 6,00
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/12-2023.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Valstedvej 31 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66