Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Nymøllevej 147 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 25/08 2022 < 0,020
Chlorid (Cl) 96,0 <= 250 mg/l 05/09 2023 72,0
Fluorid (F) 1,00 <= 1,50 mg/l 09/05 2017 1,10
Hårdhed, total 9,33 grader dH 25/08 2022 11,5
Kalium 2,30 mg/l 23/06 2016 3,10
Natrium (Na) 90,0 <= 175 mg/l 05/09 2023 110
Nitrat (NO3) 13,0 <= 50,0 mg/l 25/08 2022 20,0
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 25/08 2022 0,002
Oxygen/Iltindhold 8,50 mg/l 25/08 2022 8,70
Sulfat (SO4) 38,0 <= 250 mg/l 09/05 2017 47,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 25/08 2022 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 25/08 2022 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/08 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/08 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 25/08 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 25/08 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 09/05 2017 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 4,54 <= 20,0 µg/l 25/08 2022 3,45

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 29/09 2016 0,002
Oxygen/Iltindhold 6,60 mg/l 12/10 2017 4,00
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 12/10 2017 0,078
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/11 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/11 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 48,0 < 200 antal/ml 29/11 2022 37,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 5,80 <= 20,0 µg/l 29/09 2016 4,80
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 05/09-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Nymøllevej 147 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66