Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Halkærvej 15F , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 17/04 2023 < 0,020
Chlorid (Cl) 18,0 <= 250 mg/l 02/10 2017 19,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 02/10 2017 0,200
Hårdhed, total 8,73 grader dH 17/04 2023 8,86
Kalium 1,29 mg/l 31/10 2016 1,50
Natrium (Na) 10,6 <= 175 mg/l 31/10 2016 10,7
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 17/04 2023 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 17/04 2023 0,002
Oxygen/Iltindhold 10,3 mg/l 17/04 2023 12,3
Sulfat (SO4) 4,80 <= 250 mg/l 02/10 2017 4,40
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 17/04 2023 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 17/04 2023 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/04 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/04 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/04 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 17/04 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 02/10 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,220 <= 20,0 µg/l 17/04 2023 0,160

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Oxygen/Iltindhold 11,8 mg/l 27/04 2017 12,3
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 27/04 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/01 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/01 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 04/01 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 28/11 2000 27,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 01/04 2016 0,130
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/04-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Halkærvej 15F , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66