Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Halkærvej 81 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Jørn Dahl Nielsen
Telefon
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 12/10 2017 < 0,005
Chlorid (Cl) 34,0 <= 250 mg/l 12/10 2017 36,0
Fluorid (F) 0,120 <= 1,50 mg/l 12/10 2017 0,120
Hårdhed, total 16,0 grader dH 12/10 2017 17,0
Kalium 5,00 mg/l 12/10 2017 5,00
Natrium (Na) 19,0 <= 175 mg/l 12/10 2017 19,0
Nitrat (NO3) 22,0 <= 50,0 mg/l 16/07 2020 21,0
Nitrit (NO2) 0,025 <= 0,100 mg/l 01/02 2018 0,042
Oxygen/Iltindhold 0,200 mg/l 01/02 2018 0,700
Sulfat (SO4) 89,0 <= 250 mg/l 12/10 2017 90,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 01/02 2018 0,015
Mangan (Mn) 0,023 <= 0,050 mg/l 01/02 2018 0,024
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/10 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/10 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 06/10 2023 31,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/10 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 9,60 <= 20,0 µg/l 01/02 2018 9,30

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,013 <= 0,050 mg/l 13/08 2013 < 0,020
Chlorid (Cl) 35,0 <= 250 mg/l 13/08 2013 18,0
Fluorid (F) 0,120 <= 1,50 mg/l 13/08 2013 0,100
Nitrat (NO3) 22,0 <= 50,0 mg/l 16/07 2020 22,0
Nitrit (NO2) 0,025 <= 0,100 mg/l 01/02 2018 0,022
Oxygen/Iltindhold 0,200 mg/l 01/02 2018 < 0,100
Sulfat (SO4) 25,0 <= 250 mg/l 01/12 2000 86,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 01/02 2018 0,010
Mangan (Mn) 0,023 <= 0,050 mg/l 01/02 2018 0,023
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/10 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/10 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 06/10 2023 31,0
Kimtal 37 grader 18,0 antal/ml 13/08 2013 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 9,60 <= 20,0 µg/l 01/02 2018 9,30
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/10-2023.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Halkærvej 81 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Jørn Dahl Nielsen
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66