Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Lyngvej 5 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 06/09 2021 < 0,005
Chlorid (Cl) 26,0 <= 250 mg/l 13/09 2017 26,0
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 13/09 2017 0,140
Hårdhed, total 11,0 grader dH 06/09 2021 8,30
Kalium 1,90 mg/l 13/09 2017 1,90
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 13/09 2017 13,0
Nitrat (NO3) 0,860 <= 50,0 mg/l 06/09 2021 0,990
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 06/09 2021 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,80 mg/l 06/09 2021 8,60
Sulfat (SO4) 51,0 <= 250 mg/l 13/09 2017 53,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 06/09 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 06/09 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/08 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/08 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 06/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 15,0 < 200 antal/ml 12/08 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader 5,00 antal/ml 18/04 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,360 <= 20,0 µg/l 06/09 2021 0,540

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) 0,025 <= 0,100 mg/l 16/03 2018 0,002
Oxygen/Iltindhold 0,700 mg/l 16/03 2018 8,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 16/03 2018 < 0,010
Mangan (Mn) 0,008 <= 0,050 mg/l 16/03 2018
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/08 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/08 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 15,0 < 200 antal/ml 12/08 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader 5,00 antal/ml 18/04 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,00 <= 20,0 µg/l 16/03 2018 0,400
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/04-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Lyngvej 5 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66