Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Halkærvej 61 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,034 <= 0,050 mg/l 25/10 2022 0,022
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 21/04 2016 30,0
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 21/04 2016 0,160
Hårdhed, total 12,0 grader dH 25/10 2022 11,0
Kalium 0,950 mg/l 14/10 2015 0,990
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 14/10 2015 15,0
Nitrat (NO3) 30,0 <= 50,0 mg/l 25/10 2022 37,0
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 25/10 2022 0,003
Oxygen/Iltindhold 5,80 mg/l 25/10 2022 5,80
Sulfat (SO4) 42,0 <= 250 mg/l 21/04 2016 41,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,045 <= 0,200 mg/l 25/10 2022 0,054
Mangan (Mn) 0,032 <= 0,050 mg/l 25/10 2022 0,028
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/12 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/12 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 07/12 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 9,00 < 200 antal/ml 07/12 2023 30,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 02/05 2017 20,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,310 <= 20,0 µg/l 25/10 2022 0,320

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,008 <= 0,050 mg/l 18/12 2001 0,008
Chlorid (Cl) 39,1 <= 250 mg/l 18/12 2001 39,1
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 18/12 2001 < 0,100
Hårdhed, total 11,1 grader dH 16/10 2000 11,1
Kalium 1,10 mg/l 18/12 2001 1,10
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 18/12 2001 17,0
Nitrat (NO3) 29,0 <= 50,0 mg/l 02/05 2017 40,0
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 26/02 2003 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 6,70 mg/l 05/10 2016 4,50
Sulfat (SO4) 43,0 <= 250 mg/l 18/12 2001 43,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,026 <= 0,200 mg/l 05/10 2016 0,029
Mangan (Mn) 0,018 <= 0,050 mg/l 18/12 2001 0,018
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/05 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/05 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 30,0 < 200 antal/ml 08/05 2023 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 02/05 2017 13,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,10 <= 20,0 µg/l 21/03 2017 0,310
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/12-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Halkærvej 61 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66