Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Staunvej 27 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Oxygen/Iltindhold 5,30 mg/l 24/07 2017 5,30
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 24/07 2017 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/09 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/09 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 22/09 2022 4,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 27/10 2010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,240 <= 20,0 µg/l 24/07 2017 0,150

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,008 <= 0,050 mg/l 05/03 2003 0,008
Chlorid (Cl) 69,2 <= 250 mg/l 05/03 2003 69,2
Fluorid (F) 0,095 <= 1,50 mg/l 05/03 2003 0,095
Hårdhed, total 18,0 grader dH 21/07 1998 18,0
Kalium 1,90 mg/l 21/07 1998 1,90
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 21/07 1998 18,0
Nitrat (NO3) 36,0 <= 50,0 mg/l 05/03 2003 36,0
Nitrit (NO2) 0,140 <= 0,100 mg/l 05/03 2003 0,140
Oxygen/Iltindhold 1,59 mg/l 21/07 1998 1,59
Sulfat (SO4) 68,0 <= 250 mg/l 05/03 2003 68,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/03 2003 < 0,010
Mangan (Mn) 0,150 <= 0,050 mg/l 05/03 2003 0,150
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2003 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 05/03 2003 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/03 2003 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 1,00 <= 20,0 µg/l 21/07 1998 < 1,00
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 09/01-2024.
Overskridelser

Nitrit (NO2)
Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Staunvej 27 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66