Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Klæstrupvej 10 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 24/11 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 18,0 <= 250 mg/l 23/02 2017 18,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 23/02 2017 0,100
Hårdhed, total 8,64 grader dH 24/11 2021 8,49
Kalium 1,71 mg/l 23/02 2017 1,59
Natrium (Na) 9,69 <= 175 mg/l 23/02 2017 9,43
Nitrat (NO3) 6,10 <= 50,0 mg/l 24/11 2021 6,10
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 24/11 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 2,00 mg/l 24/11 2021 0,700
Sulfat (SO4) 15,0 <= 250 mg/l 23/02 2017 15,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,007 <= 0,200 mg/l 24/11 2021 0,027
Mangan (Mn) 0,006 <= 0,050 mg/l 24/11 2021 0,007
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 24/11 2021
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 24/11 2021 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 23/02 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,470 <= 20,0 µg/l 24/11 2021 0,340

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrat (NO3) 6,10 <= 50,0 mg/l 21/09 2017 5,70
Oxygen/Iltindhold 2,00 mg/l 24/02 2015 1,60
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,017 <= 0,200 mg/l 24/02 2015 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/03 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/03 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 11/03 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader 39,0 antal/ml 09/10 2000
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,340 <= 20,0 µg/l 30/04 2014 0,700
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/02-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Klæstrupvej 10 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66