Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kyømarksvej 5 B , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 15/09 2022 < 0,020
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 02/02 2017 16,0
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 02/02 2017 < 0,100
Hårdhed, total 7,98 grader dH 15/09 2022 7,74
Kalium 0,950 mg/l 21/11 2016 0,860
Natrium (Na) 8,46 <= 175 mg/l 21/11 2016 8,10
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 15/09 2022 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 15/09 2022 0,004
Oxygen/Iltindhold 7,50 >= 5,00 mg/l 15/09 2022 6,70
Sulfat (SO4) 14,0 <= 250 mg/l 02/02 2017 14,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,019 <= 0,200 mg/l 15/09 2022 0,048
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 15/09 2022 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/09 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/09 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 15/09 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 15/09 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 08/01 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,02 <= 20,0 µg/l 15/09 2022 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,100 <= 0,050 mg/l 30/04 1996 0,200
Chlorid (Cl) 13,0 <= 250 mg/l 30/04 1996
Fluorid (F) 0,090 <= 1,50 mg/l 30/04 1996
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 30/04 1996 1,00
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 30/04 1996 0,000
Oxygen/Iltindhold 5,19 >= 5,00 mg/l 06/09 2017 6,70
Sulfat (SO4) 9,00 <= 250 mg/l 30/04 1996
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,009 <= 0,200 mg/l 06/09 2017 0,038
Mangan (Mn) 0,096 <= 0,050 mg/l 30/04 1996
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/03 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/03 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 11/03 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 20/10 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 06/09 2017 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 25/04-2023.
Overskridelser

Oxygen/Iltindhold
Ammonium (NH4)
Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kyømarksvej 5 B , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66