Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Gl. Skolevej 10 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,008 <= 0,050 mg/l 31/03 2015 0,013
Chlorid (Cl) 39,0 <= 250 mg/l 31/03 2015 38,0
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 31/03 2015 0,160
Hårdhed, total 12,0 grader dH 10/04 2014 11,7
Kalium 1,50 mg/l 31/03 2016 1,80
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 31/03 2016 17,0
Nitrat (NO3) 27,0 <= 50,0 mg/l 31/03 2016 19,0
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 31/03 2016 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 3,70 mg/l 17/02 2022 2,40
Sulfat (SO4) 33,0 <= 250 mg/l 31/03 2016 33,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,015 <= 0,200 mg/l 24/10 2017 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 31/03 2016 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/08 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/08 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 25/08 2022 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/04 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,40 <= 20,0 µg/l 24/10 2017 1,90

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 13/02 2003
Oxygen/Iltindhold 3,70 mg/l 17/02 2022 3,30
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,015 <= 0,200 mg/l 24/10 2017 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/08 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/08 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 25/08 2022 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/04 2018
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,40 <= 20,0 µg/l 24/10 2017 1,90
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 31/08-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Gl. Skolevej 10 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66