Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Erkildstrupvej 5 B , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 07/03 2022 < 0,020
Chlorid (Cl) 57,0 <= 250 mg/l 26/09 2017 56,0
Fluorid (F) 0,600 <= 1,50 mg/l 26/09 2017 0,600
Hårdhed, total 9,95 grader dH 07/03 2022 10,3
Kalium 3,88 mg/l 26/09 2017 3,67
Natrium (Na) 47,9 <= 175 mg/l 26/09 2017 48,5
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 07/03 2022 0,800
Nitrit (NO2) 0,006 <= 0,100 mg/l 07/03 2022 0,001
Oxygen/Iltindhold 11,5 mg/l 07/03 2022 4,90
Sulfat (SO4) 43,0 <= 250 mg/l 26/09 2017 48,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 07/03 2022 < 0,002
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 07/03 2022 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/10 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/10 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 07/03 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 65,0 < 200 antal/ml 18/10 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 26/09 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,640 <= 20,0 µg/l 07/03 2022 0,120

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,050 <= 0,050 mg/l 30/09 1999 0,060
Chlorid (Cl) 58,0 <= 250 mg/l 30/09 1999 53,0
Fluorid (F) 0,940 <= 1,50 mg/l 30/09 1999 0,680
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 30/09 1999 < 1,00
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 30/09 1999 0,060
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 16/03 2017 3,30
Sulfat (SO4) 46,0 <= 250 mg/l 30/09 1999 41,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 16/03 2017 0,008
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 30/09 1999 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/10 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/10 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 04/10 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 30/09 1999 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,040 <= 20,0 µg/l 01/03 2016 0,088
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 05/09-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Erkildstrupvej 5 B , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66