Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
St. Ajstrupvej 56B , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 16/05 2023 0,015
Chlorid (Cl) 17,0 <= 250 mg/l 07/03 2018 20,0
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 07/03 2018 0,160
Hårdhed, total 8,90 grader dH 16/05 2023 9,40
Kalium 1,20 mg/l 07/03 2018 1,20
Natrium (Na) 9,20 <= 175 mg/l 07/03 2018 8,50
Nitrat (NO3) 0,640 <= 50,0 mg/l 16/05 2023 0,340
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 16/05 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,2 mg/l 16/05 2023 8,30
Sulfat (SO4) 15,0 <= 250 mg/l 07/03 2018 17,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 16/05 2023 < 0,010
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 16/05 2023 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/05 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/05 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 16/05 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 16/05 2023 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/03 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,400 <= 20,0 µg/l 16/05 2023 0,370

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Oxygen/Iltindhold 11,0 mg/l 12/10 2017 10,5
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 12/10 2017 0,025
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/01 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/01 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 28/01 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 17/09 1998
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 12/10 2017 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 09/06-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
St. Ajstrupvej 56B , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66