Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Hovholmvej 3C , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 17/04 2023 0,020
Chlorid (Cl) 19,0 <= 250 mg/l 09/06 2017 19,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 09/06 2017 0,100
Hårdhed, total 9,92 grader dH 17/04 2023 9,22
Kalium 2,53 mg/l 07/11 2016 1,63
Natrium (Na) 10,9 <= 175 mg/l 07/11 2016 9,82
Nitrat (NO3) 6,60 <= 50,0 mg/l 17/04 2023 7,00
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 17/04 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 1,90 mg/l 17/04 2023 1,90
Sulfat (SO4) 10,0 <= 250 mg/l 09/06 2017 11,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,002 <= 0,200 mg/l 17/04 2023 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 17/04 2023 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/04 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/04 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/04 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 17/04 2023 110
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 09/06 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,160 <= 20,0 µg/l 17/04 2023 0,190

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,010 <= 0,050 mg/l 12/08 1999 < 0,010
Chlorid (Cl) 46,0 <= 250 mg/l 02/12 1998 43,0
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 02/12 1998 0,150
Nitrat (NO3) 14,0 <= 50,0 mg/l 12/08 1999 16,0
Nitrit (NO2) 0,018 <= 0,100 mg/l 12/08 1999 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 1,70 mg/l 02/03 2016 1,70
Sulfat (SO4) 58,0 <= 250 mg/l 02/12 1998 53,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,034 <= 0,200 mg/l 02/03 2016 0,015
Mangan (Mn) 0,040 <= 0,050 mg/l 12/08 1999 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/03 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/03 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 9,00 < 200 antal/ml 11/03 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/08 1999 100
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,310 <= 20,0 µg/l 02/03 2016 0,450
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/04-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Hovholmvej 3C , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66