Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjørring
Adresse
Vestre Ringvej 1 , 9760 Vrå
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 09/09 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 39,0 <= 250 mg/l 23/11 2017 33,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 23/11 2017 0,100
Hårdhed, total 11,2 grader dH 21/09 2020 12,2
Kalium 3,96 mg/l 23/11 2017 3,37
Natrium (Na) 22,2 <= 175 mg/l 23/11 2017 21,9
Nitrat (NO3) 2,40 <= 50,0 mg/l 09/09 2021 2,50
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 09/09 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 15/08 2018 10,9
Sulfat (SO4) 68,0 <= 250 mg/l 23/11 2017 52,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,004 <= 0,200 mg/l 09/09 2021 0,004
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 09/09 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/09 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 09/09 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 27/11 2017 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,090 <= 20,0 µg/l 09/09 2021 0,100

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 19/04 2007
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 19/04 2007
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 19/04 2007
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 19/04 2007
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 19/04 2007
Oxygen/Iltindhold 9,40 mg/l 18/09 2017 10,9
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 19/04 2007
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,006 <= 0,200 mg/l 18/09 2017 < 0,002
Mangan (Mn) 0,001 <= 0,050 mg/l 19/04 2007
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/09 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/09 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 17,0 < 200 antal/ml 18/09 2017 12,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 10/09 2015 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,290 <= 20,0 µg/l 25/02 2016 0,700
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 13/03-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjørring
Adresse
Vestre Ringvej 1 , 9760 Vrå
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66