Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Anne Maries Vej 31 , 9670 Løgstør
Kontaktperson
Edgar Jensen
Telefon
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,030 <= 0,050 mg/l 02/11 2018 0,040
Chlorid (Cl) 63,0 <= 250 mg/l 05/04 2017 63,0
Fluorid (F) 0,400 <= 1,50 mg/l 05/04 2017 0,400
Hårdhed, total 11,3 grader dH 02/11 2018 12,0
Kalium 2,79 <= 10,0 mg/l 18/04 2016 2,82
Natrium (Na) 30,1 <= 175 mg/l 18/04 2016 30,3
Nitrat (NO3) 0,600 <= 50,0 mg/l 02/11 2018 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 02/11 2018 0,004
Oxygen/Iltindhold 8,80 >= 5,00 mg/l 02/11 2018 10,7
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 05/04 2017 48,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,030 <= 0,200 mg/l 02/11 2018 0,060
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 02/11 2018 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2018 3,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/11 2018
Kimtal 22Gr. 14,0 < 200 antal/ml 02/11 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/04 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,08 <= 20,0 µg/l 02/11 2018 < 2,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 9,90 >= 5,00 mg/l 06/09 2017 9,30
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,028 <= 0,200 mg/l 06/09 2017 0,038
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/09 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/09 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 56,0 < 200 antal/ml 06/09 2017 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,400 <= 20,0 µg/l 18/09 2012 0,800
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/11-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Anne Maries Vej 31 , 9670 Løgstør
Kontaktperson
Edgar Jensen
Telefon
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66