Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Anne Maries Vej 31 , 9670 Løgstør
Kontaktperson
Edgar Jensen
Telefon
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,040 <= 0,050 mg/l 04/03 2020 0,030
Chlorid (Cl) 63,0 <= 250 mg/l 05/04 2017 63,0
Fluorid (F) 0,400 <= 1,50 mg/l 05/04 2017 0,400
Hårdhed, total 11,8 grader dH 04/03 2020 11,3
Kalium 2,79 mg/l 18/04 2016 2,82
Natrium (Na) 30,1 <= 175 mg/l 18/04 2016 30,3
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 04/03 2020 0,600
Nitrit (NO2) 0,006 <= 0,100 mg/l 04/03 2020 0,003
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 04/03 2020 8,80
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 05/04 2017 48,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,078 <= 0,200 mg/l 04/03 2020 0,030
Mangan (Mn) 0,011 <= 0,050 mg/l 04/03 2020 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/03 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/03 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/03 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 04/03 2020 14,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/04 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,09 <= 20,0 µg/l 04/03 2020 1,08

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,065 <= 0,050 mg/l 04/03 2001 0,060
Chlorid (Cl) 63,8 <= 250 mg/l 04/03 2001 64,0
Fluorid (F) 0,460 <= 1,50 mg/l 04/03 2001 0,390
Hårdhed, total 12,0 grader dH 04/03 2001 12,6
Kalium 2,80 mg/l 04/03 2001 2,80
Natrium (Na) 30,0 <= 175 mg/l 04/03 2001 30,0
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 04/03 2001 0,150
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 12/09 2001 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 9,90 mg/l 06/09 2017 9,30
Sulfat (SO4) 45,0 <= 250 mg/l 04/03 2001 40,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,028 <= 0,200 mg/l 06/09 2017 0,038
Mangan (Mn) 0,012 <= 0,050 mg/l 04/03 2001 0,009
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/09 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/09 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 56,0 < 200 antal/ml 06/09 2017 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 08/10 2001 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,400 <= 20,0 µg/l 18/09 2012 0,800
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/03-2020.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Anne Maries Vej 31 , 9670 Løgstør
Kontaktperson
Edgar Jensen
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66