Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Vilstedvej 106 B , 9670 Løgstør
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,150 <= 0,050 mg/l 27/11 2018 < 0,020
Chlorid (Cl) 35,0 <= 250 mg/l 13/11 2017 33,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 13/11 2017 0,100
Hårdhed, total 12,6 grader dH 27/11 2018 8,17
Kalium 1,86 <= 10,0 mg/l 13/11 2017 2,16
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 13/11 2017 20,0
Nitrat (NO3) 1,00 <= 50,0 mg/l 27/11 2018 0,600
Nitrit (NO2) 0,023 <= 0,100 mg/l 27/11 2018 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,12 >= 5,00 mg/l 27/11 2018 10,6
Sulfat (SO4) 21,0 <= 250 mg/l 13/11 2017 19,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,004 <= 0,200 mg/l 27/11 2018 0,019
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 27/11 2018 0,009
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/11 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 27/11 2018
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 27/11 2018 6,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 13/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 27/11 2018 3,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 9,10 >= 5,00 mg/l 06/09 2017 10,1
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,030 <= 0,200 mg/l 06/09 2017 0,093
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/09 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/09 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 15,0 < 200 antal/ml 06/09 2017 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 02/02 2017 0,140
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/03-2019.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Vilstedvej 106 B , 9670 Løgstør
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66