Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Vilstedvej 106 B , 9670 Løgstør
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,060 <= 0,050 mg/l 02/09 2021 0,080
Chlorid (Cl) 42,0 <= 250 mg/l 20/05 2020 43,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 13/11 2017 0,100
Hårdhed, total 9,90 grader dH 02/09 2021 9,49
Kalium 1,86 mg/l 13/11 2017 2,16
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 13/11 2017 20,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 02/09 2021 0,500
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 02/09 2021 0,003
Oxygen/Iltindhold 9,80 >= 5,00 mg/l 02/09 2021 8,80
Sulfat (SO4) 21,0 <= 250 mg/l 13/11 2017 19,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,020 <= 0,200 mg/l 02/09 2021 0,021
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 02/09 2021 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/09 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 02/09 2021 7,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 13/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,420 <= 20,0 µg/l 02/09 2021 0,670

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 20/05 2020 0,350
Chlorid (Cl) 42,0 <= 250 mg/l 20/05 2020 110
Fluorid (F) 0,520 <= 1,50 mg/l 30/09 1998
Hårdhed, total 14,8 grader dH 30/09 1998
Kalium 3,70 mg/l 30/09 1998
Natrium (Na) 72,0 <= 175 mg/l 30/09 1998
Nitrat (NO3) 7,80 <= 50,0 mg/l 28/09 2001 4,80
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 01/09 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,00 >= 5,00 mg/l 20/05 2020 9,10
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 30/09 1998
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 20/05 2020 0,030
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 20/05 2020 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/09 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/09 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/09 2020
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 01/09 2020 15,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 28/09 2001 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 01/09 2020 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/05-2023.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Vilstedvej 106 B , 9670 Løgstør
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66