Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Skippervej 12 , 9681 Ranum
Kontaktperson
Lisbeth Busk
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,036 <= 0,050 mg/l 25/02 2021 0,045
Chlorid (Cl) 46,0 <= 250 mg/l 05/10 2018 47,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 05/10 2018 0,200
Hårdhed, total 12,0 grader dH 25/02 2021 12,0
Kalium 2,40 mg/l 18/10 2017 2,40
Natrium (Na) 34,0 <= 175 mg/l 18/10 2017 33,0
Nitrat (NO3) 2,30 <= 50,0 mg/l 25/02 2021 3,90
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 29/09 2022 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,8 mg/l 25/02 2021 9,70
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 05/10 2018 51,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 25/02 2021 0,014
Mangan (Mn) 0,028 <= 0,050 mg/l 25/02 2021 0,011
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/09 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/09 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 29/09 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 17,0 < 200 antal/ml 29/09 2022 17,0
Kimtal 37 grader 5,00 antal/ml 05/11 2018 10,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,850 <= 20,0 µg/l 29/09 2022 1,40

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 14/11 2001 < 0,030
Chlorid (Cl) 50,3 <= 250 mg/l 14/11 2001 52,0
Fluorid (F) 0,110 <= 1,50 mg/l 14/11 2001 0,230
Hårdhed, total 15,4 grader dH 07/12 1998
Kalium 2,60 mg/l 07/12 1998
Natrium (Na) 37,0 <= 175 mg/l 07/12 1998
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 05/11 2014 15,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 10/05 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,40 mg/l 11/05 2017 7,30
Sulfat (SO4) 65,0 <= 250 mg/l 14/11 2001 58,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 11/05 2017 0,120
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 14/11 2001 < 5,00
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/05 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/05 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 10/05 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 17,0 < 200 antal/ml 10/05 2021 7,00
Kimtal 37 grader 11,0 antal/ml 14/12 2010 10,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,40 <= 20,0 µg/l 10/05 2021 0,570
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 29/09-2022.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Skippervej 12 , 9681 Ranum
Kontaktperson
Lisbeth Busk
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66