Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjørring
Adresse
Højmarksvej 5 , 9830 Tårs
Kontaktperson
Lars Rishøj
Telefon
41 14 91 76
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 07/02 2023 0,130
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 06/12 2017 27,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 06/12 2017 0,100
Hårdhed, total 11,2 grader dH 03/01 2023 10,9
Kalium 1,86 mg/l 22/06 2017 1,80
Natrium (Na) 15,4 <= 175 mg/l 22/06 2017 14,9
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 03/01 2023 0,800
Nitrit (NO2) 0,012 <= 0,100 mg/l 07/02 2023 0,088
Oxygen/Iltindhold 12,3 mg/l 03/01 2023 11,0
Sulfat (SO4) 44,0 <= 250 mg/l 06/12 2017 43,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,009 <= 0,200 mg/l 07/02 2023 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 07/02 2023 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/02 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/02 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 03/01 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 07/02 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/09 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,210 <= 20,0 µg/l 03/01 2023 0,050

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 10/09 2007 0,040
Oxygen/Iltindhold 10,9 mg/l 16/08 2017 12,4
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,017 <= 0,200 mg/l 05/10 2021 0,036
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 05/10 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/10 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,370 <= 20,0 µg/l 17/08 2016 0,130
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/03-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjørring
Adresse
Højmarksvej 5 , 9830 Tårs
Kontaktperson
Lars Rishøj
Telefon
41 14 91 76
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66