Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjørring
Adresse
Villerupvej 179 A , 9800 Hjørring
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 28/04 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 45,0 <= 250 mg/l 26/10 2017 45,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 26/10 2017 0,100
Hårdhed, total 9,37 grader dH 07/11 2018 9,64
Kalium 3,56 mg/l 17/10 2016 3,29
Natrium (Na) 30,4 <= 175 mg/l 17/10 2016 29,8
Nitrat (NO3) 3,80 <= 50,0 mg/l 28/04 2021 3,90
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 28/04 2021 0,003
Oxygen/Iltindhold 10,5 mg/l 07/11 2018 10,5
Sulfat (SO4) 52,0 <= 250 mg/l 26/10 2017 53,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,048 <= 0,200 mg/l 28/04 2021 0,060
Mangan (Mn) 0,001 <= 0,050 mg/l 28/04 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 6,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/04 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/04 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 28/04 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 35,0 < 200 antal/ml 28/04 2021 45,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 17/01 2018 22,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,220 <= 20,0 µg/l 28/04 2021 0,050

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) 0,040 <= 0,100 mg/l 26/04 2012 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 10,5 mg/l 09/05 2017 11,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,033 <= 0,200 mg/l 09/05 2017 0,013
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/05 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/05 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 09/05 2017 3,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,030 <= 20,0 µg/l 18/03 2016 0,073
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/04-2021.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjørring
Adresse
Villerupvej 179 A , 9800 Hjørring
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66