Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjørring
Adresse
Aalborgvej 605 , 9760 Vrå
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 13/09 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 18/04 2017 23,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 18/04 2017 0,100
Hårdhed, total 8,77 grader dH 05/10 2018 8,74
Kalium 1,76 mg/l 18/04 2017 1,77
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 18/04 2017 19,1
Nitrat (NO3) 0,800 <= 50,0 mg/l 13/09 2021 1,00
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 13/09 2021 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,20 mg/l 05/10 2018 8,00
Sulfat (SO4) 36,0 <= 250 mg/l 18/04 2017 35,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,004 <= 0,200 mg/l 13/09 2021 0,003
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 13/09 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/09 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 13/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 13/09 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 18/04 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,130 <= 20,0 µg/l 13/09 2021 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 09/11 2009 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 8,00 mg/l 03/10 2017 2,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,004 <= 0,200 mg/l 03/10 2017 0,025
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/10 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/10 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 03/10 2017 3,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 12/10 2015 0,200
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/03-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Hjørring
Adresse
Aalborgvej 605 , 9760 Vrå
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66