Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Teglgårdsvej 7 , 9370 Hals
Kontaktperson
Jørgen Jørgensen
Telefon
98254610
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,027 <= 0,050 mg/l 04/11 2021 < 0,005
Chlorid (Cl) 42,0 <= 250 mg/l 06/03 2018 43,0
Fluorid (F) 0,230 <= 1,50 mg/l 06/03 2018 0,260
Hårdhed, total 15,0 grader dH 04/11 2021 21,0
Kalium 1,60 mg/l 06/03 2018 1,30
Natrium (Na) 24,0 <= 175 mg/l 06/03 2018 22,0
Nitrat (NO3) 1,20 <= 50,0 mg/l 04/11 2021 0,730
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/11 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,40 mg/l 04/11 2021 9,10
Sulfat (SO4) 100 <= 250 mg/l 06/03 2018 100
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,021 <= 0,200 mg/l 04/11 2021 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 04/11 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 8,00 < 200 antal/ml 04/11 2021 27,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/03 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,660 <= 20,0 µg/l 04/11 2021 0,370

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 14/08 2002
Oxygen/Iltindhold 8,80 mg/l 06/03 2018 8,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 18/11 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 04/11 2021 8,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,410 <= 20,0 µg/l 07/11 2017 0,620
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/11-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Teglgårdsvej 7 , 9370 Hals
Kontaktperson
Jørgen Jørgensen
Telefon
98254610
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66