Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Trommelholtvej 5 , 9560 Hadsund
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,077 <= 0,050 mg/l 28/09 2020 0,009
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 09/02 2018 28,0
Fluorid (F) 0,290 <= 1,50 mg/l 09/02 2018 0,300
Hårdhed, total 12,0 grader dH 28/09 2020 13,0
Kalium 2,00 mg/l 02/02 2017 2,10
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 02/02 2017 16,0
Nitrat (NO3) 0,590 <= 50,0 mg/l 28/09 2020 0,870
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 28/09 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,90 mg/l 28/09 2020 9,20
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 09/02 2018 13,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,330 <= 0,200 mg/l 28/09 2020 0,041
Mangan (Mn) 0,008 <= 0,050 mg/l 28/09 2020 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/01 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/01 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/01 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 04/01 2024 10,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 09/02 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,810 <= 20,0 µg/l 28/09 2020 0,860

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 04/10 2018 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 8,60 mg/l 09/02 2018 9,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,024 <= 0,200 mg/l 09/02 2018 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/12 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/12 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 67,0 < 200 antal/ml 02/12 2021 12,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 19/12 1997 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,560 <= 20,0 µg/l 04/10 2018 0,380
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/01-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Jern (Fe)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Trommelholtvej 5 , 9560 Hadsund
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66