Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Thorup Strandvej 119 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 09/02 2021 < 0,005
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 28/06 2017 28,0
Fluorid (F) 0,400 <= 1,50 mg/l 28/06 2017 0,300
Hårdhed, total 7,90 grader dH 09/02 2021 8,10
Kalium 7,78 mg/l 18/05 2016 7,92
Natrium (Na) 11,3 <= 175 mg/l 18/05 2016 11,8
Nitrat (NO3) 2,50 <= 50,0 mg/l 09/02 2021 1,90
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 09/02 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 3,20 >= 5,00 mg/l 09/02 2021 4,40
Sulfat (SO4) < 0,500 <= 250 mg/l 28/06 2017 < 0,500
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,027 <= 0,200 mg/l 09/02 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 09/02 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/02 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/02 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 22/08 2019
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 09/02 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 09/02 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 µg/l 22/01 2014 0,360

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,320 <= 0,050 mg/l 18/04 2001 < 0,010
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 18/03 1998 23,0
Fluorid (F) 0,500 <= 1,50 mg/l 18/03 1998 0,300
Kalium 8,70 mg/l 18/03 1998
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 18/03 1998
Nitrat (NO3) 1,70 <= 50,0 mg/l 09/11 2016 2,60
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 22/01 2014 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 3,30 >= 5,00 mg/l 09/11 2016 7,10
Sulfat (SO4) < 0,100 <= 250 mg/l 18/03 1998 < 0,500
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,027 <= 0,200 mg/l 08/02 2016 0,012
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 18/04 2001 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/11 2016 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/11 2016 < 1,00
Kimtal 22Gr. 34,0 < 200 antal/ml 09/11 2016 < 1,00
Kimtal 37 grader 4,00 antal/ml 09/11 2016 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 µg/l 22/01 2014 < 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 09/02-2021.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Oxygen/Iltindhold

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Thorup Strandvej 119 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66