Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Thorup Strandvej 119 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,050 <= 0,050 mg/l 27/11 2018 < 0,020
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 28/06 2017 28,0
Fluorid (F) 0,400 <= 1,50 mg/l 28/06 2017 0,300
Hårdhed, total 7,02 grader dH 27/11 2018 6,96
Kalium 7,78 <= 10,0 mg/l 18/05 2016 7,92
Natrium (Na) 11,3 <= 175 mg/l 18/05 2016 11,8
Nitrat (NO3) 1,80 <= 50,0 mg/l 27/11 2018 1,40
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 27/11 2018 0,003
Oxygen/Iltindhold 5,30 >= 5,00 mg/l 27/11 2018 7,40
Sulfat (SO4) < 0,500 <= 250 mg/l 28/06 2017 < 0,500
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 27/11 2018 0,017
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 27/11 2018 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 27/11 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 27/11 2018 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrat (NO3) 1,70 <= 50,0 mg/l 09/11 2016 2,60
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 22/01 2014
Oxygen/Iltindhold 3,30 >= 5,00 mg/l 09/11 2016 7,10
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,027 <= 0,200 mg/l 08/02 2016 0,012
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/11 2016 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/11 2016 < 1,00
Kimtal 22Gr. 34,0 < 200 antal/ml 09/11 2016 < 1,00
Kimtal 37 grader 4,00 antal/ml 09/11 2016 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 µg/l 22/01 2014 < 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 27/11-2018.
Overskridelser

Oxygen/Iltindhold

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Thorup Strandvej 119 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66