Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Tanderupgårdsvej 140 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Jan Pedersen
Telefon
29405545
E-mail
Hjemmeside
Previous Next

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 14/01 2021 0,018
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 15/03 2018 31,0
Fluorid (F) 0,230 <= 1,50 mg/l 15/03 2018 0,250
Hårdhed, total 13,0 grader dH 14/01 2021 14,0
Kalium 0,990 mg/l 08/03 2017 1,10
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 08/03 2017 15,0
Nitrat (NO3) 4,90 <= 50,0 mg/l 14/01 2021 6,00
Nitrit (NO2) 0,006 <= 0,100 mg/l 14/01 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 4,40 >= 5,00 mg/l 14/01 2021 5,70
Sulfat (SO4) 53,0 <= 250 mg/l 15/03 2018 58,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,069 <= 0,200 mg/l 14/01 2021 0,015
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 14/01 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/01 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/01 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 09/11 2022 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 14/01 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 4,50 <= 20,0 µg/l 09/11 2022 4,50

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 24/04 2001 < 0,010
Chlorid (Cl) 28,8 <= 250 mg/l 24/04 2001 31,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 24/04 2001 0,200
Hårdhed, total 13,0 grader dH 24/04 2001 13,0
Kalium 1,20 mg/l 24/04 2001 0,990
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 24/04 2001 15,0
Nitrat (NO3) 3,10 <= 50,0 mg/l 24/04 2001 3,80
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 24/04 2001 0,010
Oxygen/Iltindhold 5,10 >= 5,00 mg/l 17/10 2017 5,30
Sulfat (SO4) 46,0 <= 250 mg/l 24/04 2001 38,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 17/10 2017 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 24/04 2001 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/10 2017 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/10 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 17/10 2017 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 24/04 2001 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 4,50 <= 20,0 µg/l 10/10 2019 3,50
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 09/11-2022.
Overskridelser

Oxygen/Iltindhold

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Tanderupgårdsvej 140 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Jan Pedersen
Telefon
29405545
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66