Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Toftholmvej 16 D , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,015 <= 0,050 mg/l 09/02 2021 0,027
Chlorid (Cl) 110 <= 250 mg/l 17/05 2018 87,0
Fluorid (F) 0,240 <= 1,50 mg/l 17/05 2018 0,220
Hårdhed, total 11,0 grader dH 09/02 2021 10,0
Kalium 3,70 mg/l 17/05 2018 3,89
Natrium (Na) 62,0 <= 175 mg/l 17/05 2018 36,0
Nitrat (NO3) 0,540 <= 50,0 mg/l 09/02 2021 0,310
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 09/02 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,60 mg/l 09/02 2021 9,30
Sulfat (SO4) 18,0 <= 250 mg/l 17/05 2018 13,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,058 <= 0,200 mg/l 29/08 2022 0,063
Mangan (Mn) 0,014 <= 0,050 mg/l 09/02 2021 0,017
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/08 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/08 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 22/03 2023 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 09/02 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,80 <= 20,0 µg/l 21/11 2022 2,70

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 17/02 2012
Oxygen/Iltindhold 8,30 mg/l 03/10 2018 9,30
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 03/10 2018 0,019
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2018 2,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 12,0 < 200 antal/ml 06/12 2018 24,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,70 <= 20,0 µg/l 04/11 2019 1,90
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/03-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Toftholmvej 16 D , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66