Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 20/12 2023 0,007
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 03/04 2020 36,0
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 03/04 2020 0,230
Hårdhed, total 15,0 grader dH 20/12 2023 14,0
Kalium 1,60 mg/l 29/11 2017 1,70
Natrium (Na) 31,0 <= 175 mg/l 03/04 2020 32,0
Nitrat (NO3) 3,70 <= 50,0 mg/l 20/12 2023 3,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 20/12 2023 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,20 mg/l 20/12 2023 8,50
Sulfat (SO4) 110 <= 250 mg/l 03/04 2020 100
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 20/12 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 20/12 2023 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/12 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/12 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 20/12 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 20/12 2023 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/11 2018 7,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,300 <= 20,0 µg/l 20/12 2023 0,370

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,005 <= 0,050 mg/l 03/04 2020 0,008
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 03/04 2020 32,9
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 03/04 2020 0,160
Hårdhed, total 10,0 grader dH 03/04 2001 9,30
Kalium 1,80 mg/l 03/04 2001 2,00
Natrium (Na) 31,0 <= 175 mg/l 03/04 2020 29,0
Nitrat (NO3) 3,00 <= 50,0 mg/l 03/04 2020 < 1,00
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/03 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,10 mg/l 02/05 2018 7,90
Sulfat (SO4) 110 <= 250 mg/l 03/04 2020 76,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 03/04 2020 0,015
Mangan (Mn) 0,004 <= 0,050 mg/l 03/04 2020 0,026
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/03 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/03 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/03 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 04/03 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/04 2001 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,510 <= 20,0 µg/l 04/03 2024 0,780
Analyser

Dette vandværk har ikke tilknyttet noget analysemodul.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66