Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Brønderslev
Adresse
Slotsgade 17 , 9330 Dronninglund
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 12/11 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 15/09 2017 28,0
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 15/09 2017 < 0,100
Hårdhed, total 9,17 grader dH 12/11 2021 8,65
Kalium 0,920 mg/l 14/03 2017 1,18
Natrium (Na) 14,7 <= 175 mg/l 14/03 2017 15,3
Nitrat (NO3) 0,700 <= 50,0 mg/l 12/11 2021 0,900
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 12/11 2021 0,004
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 12/11 2021 10,3
Sulfat (SO4) 38,0 <= 250 mg/l 15/09 2017 41,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 12/11 2021 0,055
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 12/11 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 12/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 12/11 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 15/09 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,040 <= 20,0 µg/l 12/11 2021 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 15/12 2016 < 0,020
Chlorid (Cl) 28,0 <= 250 mg/l 15/12 2016 26,0
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 15/12 2016 < 0,100
Hårdhed, total 8,82 grader dH 15/12 2016 7,70
Kalium 1,18 mg/l 15/12 2016 1,20
Natrium (Na) 15,3 <= 175 mg/l 15/12 2016 15,0
Nitrat (NO3) 0,700 <= 50,0 mg/l 15/12 2016 0,700
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 15/12 2016 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 9,70 mg/l 02/11 2017 9,70
Sulfat (SO4) 36,0 <= 250 mg/l 15/12 2016 30,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,021 <= 0,200 mg/l 02/11 2017 0,020
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 15/12 2016 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 02/11 2017 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 15/12 2016 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,080 <= 20,0 µg/l 11/03 2016 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/11-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Brønderslev
Adresse
Slotsgade 17 , 9330 Dronninglund
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66