Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Brønderslev
Adresse
Skovledetvej 8 , 9330 Dronninglund
Kontaktperson
Tonny Thomsen
Telefon
98854119

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 28/05 2020 < 0,020
Chlorid (Cl) 29,0 <= 250 mg/l 13/12 2017 30,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 13/12 2017 0,100
Hårdhed, total 12,3 grader dH 28/05 2020 11,2
Kalium 1,96 mg/l 09/08 2017 1,90
Natrium (Na) 18,3 <= 175 mg/l 09/08 2017 16,1
Nitrat (NO3) 6,20 <= 50,0 mg/l 28/05 2020 8,40
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 28/05 2020 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,50 mg/l 28/05 2020 9,70
Sulfat (SO4) 53,0 <= 250 mg/l 13/12 2017 55,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 28/05 2020 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 28/05 2020 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/05 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/05 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 28/05 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 28/05 2020 8,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 13/12 2017 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) 0,060 <= 0,100 µg/l 13/12 2017
Methyl-desphenyl-chloridazon 0,020 <= 0,100 µg/l 13/12 2017
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 28/05 2020 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 28/08 2008 0,011
Oxygen/Iltindhold 10,7 mg/l 21/11 2017 9,30
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,009 <= 0,200 mg/l 21/11 2017 0,015
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/11 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/11 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 100 < 200 antal/ml 21/11 2017 10,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,280 <= 20,0 µg/l 09/08 2017 0,150
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 24/09-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Brønderslev
Adresse
Skovledetvej 8 , 9330 Dronninglund
Kontaktperson
Tonny Thomsen
Telefon
98854119

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66