Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Møllebakken 12 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Bjarne Madsen
Telefon
98231436
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,008 <= 0,050 mg/l 23/11 2018 < 0,005
Chlorid (Cl) 41,0 <= 250 mg/l 08/11 2017 39,0
Fluorid (F) 0,084 <= 1,50 mg/l 08/11 2017 0,110
Hårdhed, total 13,0 grader dH 23/11 2018 12,0
Kalium 4,00 <= 10,0 mg/l 05/05 2017 4,00
Natrium (Na) 77,5 <= 175 mg/l 23/11 2018 16,0
Nitrat (NO3) 35,0 <= 50,0 mg/l 23/11 2018 30,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 23/11 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 5,18 >= 5,00 mg/l 08/11 2017 4,95
Sulfat (SO4) 28,0 <= 250 mg/l 05/05 2017 28,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 23/11 2018 0,043
Mangan (Mn) 0,000 <= 0,050 mg/l 23/11 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 23/11 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 08/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 1,00 <= 20,0 µg/l 30/01 2001 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 08/11 2017 < 0,008
Chlorid (Cl) 41,0 <= 250 mg/l 08/11 2017
Fluorid (F) 0,084 <= 1,50 mg/l 08/11 2017
Nitrat (NO3) 30,0 <= 50,0 mg/l 08/11 2017
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/11 2017
Oxygen/Iltindhold 4,67 >= 5,00 mg/l 08/11 2017 4,42
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 08/11 2017 0,012
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 08/11 2017
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/11 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/11 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 08/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 5,80 <= 20,0 µg/l 16/08 2017 6,10
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/11-2018.
Overskridelser

Oxygen/Iltindhold

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Møllebakken 12 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Bjarne Madsen
Telefon
98231436
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66