Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Møllebakken 12 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Bjarne Madsen
Telefon
98231436
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 08/09 2023 < 0,020
Chlorid (Cl) 41,0 <= 250 mg/l 08/11 2017 39,0
Fluorid (F) 0,084 <= 1,50 mg/l 08/11 2017 0,110
Hårdhed, total 13,4 grader dH 08/09 2023 13,7
Kalium 4,00 mg/l 05/05 2017 4,00
Natrium (Na) 77,5 <= 175 mg/l 23/11 2018 16,0
Nitrat (NO3) 39,0 <= 50,0 mg/l 08/09 2023 37,0
Nitrit (NO2) 0,015 <= 0,100 mg/l 08/09 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 6,10 >= 5,00 mg/l 08/09 2023 0,500
Sulfat (SO4) 28,0 <= 250 mg/l 05/05 2017 28,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,002 <= 0,200 mg/l 08/09 2023 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 08/09 2023 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/09 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/09 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/09 2023
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 08/09 2023 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 09/05 2022 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 5,60 <= 20,0 µg/l 08/09 2023 6,20

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 08/11 2017 < 0,008
Chlorid (Cl) 41,0 <= 250 mg/l 08/11 2017
Fluorid (F) 0,084 <= 1,50 mg/l 08/11 2017
Nitrat (NO3) 35,0 <= 50,0 mg/l 05/09 2019 30,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 16/05 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 4,67 >= 5,00 mg/l 06/12 2019 4,67
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 06/12 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 08/11 2017
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 16/05 2024 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 5,24 <= 20,0 µg/l 16/05 2024 5,64
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/05-2024.
Overskridelser

Oxygen/Iltindhold

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Møllebakken 12 , 9460 Brovst
Kontaktperson
Bjarne Madsen
Telefon
98231436
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66