Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Birkefredsvej 7 A , 9460 Brovst
Kontaktperson
Bjarne Frost
Telefon
98236223

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 20/12 2018 < 0,005
Chlorid (Cl) 36,0 <= 250 mg/l 24/11 2017 38,0
Fluorid (F) 0,066 <= 1,50 mg/l 24/11 2017 0,086
Hårdhed, total 12,0 grader dH 20/12 2018 12,0
Kalium 1,00 <= 10,0 mg/l 10/03 2017 1,00
Natrium (Na) 16,8 <= 175 mg/l 20/12 2018 18,0
Nitrat (NO3) 0,530 <= 50,0 mg/l 20/12 2018 0,530
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 20/12 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,80 >= 5,00 mg/l 20/12 2018 8,61
Sulfat (SO4) 59,0 <= 250 mg/l 10/03 2017 61,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 20/12 2018 0,012
Mangan (Mn) 0,000 <= 0,050 mg/l 20/12 2018 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/12 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/12 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 20/12 2018 2,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 20/12 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 1,00 <= 20,0 µg/l 31/01 2001 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,008 <= 0,050 mg/l 24/03 2011
Oxygen/Iltindhold 8,54 >= 5,00 mg/l 24/11 2017 7,67
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 24/11 2017 0,073
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/11 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/11 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 24/11 2017 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 11/06 2013
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,210 <= 20,0 µg/l 17/08 2017 0,170
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 20/12-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Birkefredsvej 7 A , 9460 Brovst
Kontaktperson
Bjarne Frost
Telefon
98236223

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66