Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Kokkedalsvej 62 A, Attrup , 9460 Brovst
Kontaktperson
Thorkild Hav Christensen
Telefon
23287868

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,090 <= 0,050 mg/l 06/04 2022 0,090
Chlorid (Cl) 64,0 <= 250 mg/l 17/08 2017 64,0
Fluorid (F) 0,760 <= 1,50 mg/l 17/08 2017 0,780
Hårdhed, total 9,59 grader dH 06/04 2022 9,15
Kalium 6,00 mg/l 17/08 2017 6,00
Natrium (Na) 39,0 <= 175 mg/l 17/08 2017 40,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 06/04 2022 0,600
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 06/04 2022 0,005
Oxygen/Iltindhold 6,20 mg/l 06/04 2022 7,20
Sulfat (SO4) 42,0 <= 250 mg/l 17/08 2017 41,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,047 <= 0,200 mg/l 06/04 2022 0,053
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 06/04 2022 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/04 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/04 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 34,0 < 200 antal/ml 06/04 2022 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/04 2022 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,057 <= 20,0 µg/l 06/06 2016 0,036

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,008 <= 0,050 mg/l 24/03 2011
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 24/11 2017 < 0,004
Oxygen/Iltindhold 3,27 mg/l 24/11 2017 1,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,053 <= 0,200 mg/l 24/11 2017 0,021
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/11 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 06/12 2019 49,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,040 <= 20,0 µg/l 06/12 2019 0,057
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/04-2022.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Kokkedalsvej 62 A, Attrup , 9460 Brovst
Kontaktperson
Thorkild Hav Christensen
Telefon
23287868


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66