Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Havrevænget 3 , 9620 Aalestrup
Kontaktperson
Jørgen Skov
Telefon
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,017 <= 0,050 mg/l 08/11 2018 < 0,005
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 08/11 2018 31,0
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 08/11 2018 0,150
Hårdhed, total 11,0 grader dH 08/11 2018 11,0
Kalium 1,50 <= 10,0 mg/l 08/11 2018 2,00
Natrium (Na) 30,0 <= 175 mg/l 08/11 2018 31,0
Nitrat (NO3) 0,510 <= 50,0 mg/l 08/11 2018 0,390
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/11 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,90 >= 5,00 mg/l 08/11 2018 7,90
Sulfat (SO4) 87,0 <= 250 mg/l 08/11 2018 90,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 08/11 2018 0,018
Mangan (Mn) 0,033 <= 0,050 mg/l 08/11 2018 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 280 < 200 antal/ml 08/11 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 08/11 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 03/10 2000

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 07/05 2001 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 2,10 >= 5,00 mg/l 10/09 2018 4,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,180 <= 0,200 mg/l 10/09 2018 0,027
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/09 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/09 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 10/09 2018 22,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,230 <= 20,0 µg/l 13/11 2014 0,200
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 08/11-2018.
Overskridelser

Oxygen/Iltindhold
Kimtal 22Gr.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Havrevænget 3 , 9620 Aalestrup
Kontaktperson
Jørgen Skov
Telefon
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66