Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Kirkedalsvej 16 , 9500 Hobro
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 03/12 2018 < 0,020
Chlorid (Cl) 29,0 <= 250 mg/l 08/12 2017 30,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 08/12 2017 < 0,100
Hårdhed, total 11,0 grader dH 03/12 2018 10,7
Kalium 0,970 <= 10,0 mg/l 10/05 2017 0,830
Natrium (Na) 13,5 <= 175 mg/l 10/05 2017 12,6
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 03/12 2018 < 0,500
Nitrit (NO2) 0,039 <= 0,100 mg/l 03/12 2018 0,004
Oxygen/Iltindhold 8,00 >= 5,00 mg/l 03/12 2018 7,00
Sulfat (SO4) 87,0 <= 250 mg/l 08/12 2017 89,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,007 <= 0,200 mg/l 03/12 2018 0,015
Mangan (Mn) 0,011 <= 0,050 mg/l 03/12 2018 0,008
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/12 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/12 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 03/12 2018
Kimtal 22Gr. 7,00 < 200 antal/ml 03/12 2018 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 08/12 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 03/12 2018 < 2,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 22/11 2001 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 6,50 >= 5,00 mg/l 16/10 2017 8,00
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 16/10 2017 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/10 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/10 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 16/10 2017 4,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,110 <= 20,0 µg/l 22/02 2016 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/12-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Mariagerfjord
Adresse
Kirkedalsvej 16 , 9500 Hobro
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66