Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Vandværksvej 7 , 9620 Aalestrup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 10/05 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 36,0 <= 250 mg/l 07/12 2017 21,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 07/12 2017 0,200
Hårdhed, total 7,84 grader dH 10/05 2021 7,98
Kalium 2,99 mg/l 07/12 2017 2,39
Natrium (Na) 39,6 <= 175 mg/l 07/12 2017 34,9
Nitrat (NO3) 1,10 <= 50,0 mg/l 10/05 2021 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 10/05 2021 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,00 >= 5,00 mg/l 10/05 2021 10,7
Sulfat (SO4) 12,0 <= 250 mg/l 07/12 2017 6,20
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 10/05 2021 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 10/05 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/05 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/05 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 10/05 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 10/05 2021 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/12 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 10/05 2021 0,100

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,020 <= 0,050 mg/l 30/03 2006 0,230
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 30/03 2006 24,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 30/03 2006 0,110
Hårdhed, total 8,50 grader dH 29/08 2008 8,30
Kalium 2,69 mg/l 30/03 2006 2,70
Natrium (Na) 37,2 <= 175 mg/l 30/03 2006 36,0
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 30/03 2006 < 0,500
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 30/03 2006 0,010
Oxygen/Iltindhold 9,00 >= 5,00 mg/l 07/12 2017 9,10
Sulfat (SO4) 9,70 <= 250 mg/l 30/03 2006 47,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 07/12 2017 0,002
Mangan (Mn) 0,010 <= 0,050 mg/l 30/03 2006 0,135
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/12 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/12 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 07/12 2017 52,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 30/03 2006 760
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,250 <= 20,0 µg/l 02/08 2017 0,270
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/07-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Vandværksvej 7 , 9620 Aalestrup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66