Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Vandværksvej 7 , 9620 Aalestrup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 28/09 2020 < 0,020
Chlorid (Cl) 36,0 <= 250 mg/l 07/12 2017 21,0
Fluorid (F) 0,200 <= 1,50 mg/l 07/12 2017 0,200
Hårdhed, total 7,98 grader dH 28/09 2020 7,81
Kalium 2,99 mg/l 07/12 2017 2,39
Natrium (Na) 39,6 <= 175 mg/l 07/12 2017 34,9
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 28/09 2020 0,800
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 28/09 2020 0,010
Oxygen/Iltindhold 10,7 mg/l 28/09 2020 9,70
Sulfat (SO4) 12,0 <= 250 mg/l 07/12 2017 6,20
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 28/09 2020 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 28/09 2020 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/09 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/09 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 28/09 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 28/09 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/12 2017 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/12 2017 < 0,010
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 07/12 2017 < 0,010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,100 <= 20,0 µg/l 28/09 2020 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Hårdhed, total 8,50 grader dH 29/08 2008
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 07/05 2001 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 9,00 mg/l 07/12 2017 9,10
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 07/12 2017 0,002
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 27/11 2002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/12 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/12 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 07/12 2017 52,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,250 <= 20,0 µg/l 02/08 2017 0,270
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/09-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Vandværksvej 7 , 9620 Aalestrup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66