Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Baunehøjvej 28A , 8830 Tjele
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 20/08 2019 0,023
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 13/12 2018 25,0
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 13/12 2018 0,200
Hårdhed, total 11,0 grader dH 20/08 2019 11,0
Kalium 1,40 <= 10,0 mg/l 23/11 2017 1,30
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 23/11 2017 12,0
Nitrat (NO3) 0,380 <= 50,0 mg/l 20/08 2019 0,330
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 20/08 2019 0,002
Oxygen/Iltindhold 5,80 >= 5,00 mg/l 20/08 2019 0,100
Sulfat (SO4) 72,0 <= 250 mg/l 13/12 2018 73,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,061 <= 0,200 mg/l 06/12 2019 < 0,010
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 20/08 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 20/08 2019
Kimtal 22Gr. 25,0 < 200 antal/ml 06/12 2019 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 13/12 2018 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Chloridazon-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/08 2019
Chloridazon-methyl-desphenyl < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/08 2019
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 21/03 2001

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 15/11 2001 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 4,70 >= 5,00 mg/l 05/03 2019 1,80
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/03 2019 0,018
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 05/03 2019 4,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,390 <= 20,0 µg/l 22/03 2018 0,160
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/12-2019.
Overskridelser

Oxygen/Iltindhold

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Baunehøjvej 28A , 8830 Tjele
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66