Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Baunehøjvej 28A , 8830 Tjele
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,023 <= 0,050 mg/l 28/12 2021 0,009
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 13/12 2018 25,0
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 13/12 2018 0,200
Hårdhed, total 12,0 grader dH 28/12 2021 11,0
Kalium 1,40 mg/l 23/11 2017 1,30
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 23/11 2017 12,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 28/12 2021 0,380
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 08/09 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 4,70 mg/l 28/12 2021 5,80
Sulfat (SO4) 72,0 <= 250 mg/l 13/12 2018 73,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,021 <= 0,200 mg/l 08/09 2023 < 0,010
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 28/12 2021 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/01 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/01 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/09 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 04/01 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 13/12 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,190 <= 20,0 µg/l 08/09 2023 0,390

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,055 <= 0,050 mg/l 25/01 1999 < 0,010
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 25/01 1999 20,0
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 25/01 1999 0,140
Hårdhed, total 11,0 grader dH 25/01 1999 10,0
Kalium 1,70 mg/l 25/01 1999 1,40
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 25/01 1999 12,0
Nitrat (NO3) < 0,100 <= 50,0 mg/l 25/01 1999 0,150
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 15/11 2001 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 4,70 mg/l 05/03 2019 1,80
Sulfat (SO4) 57,0 <= 250 mg/l 25/01 1999 55,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/03 2019 0,018
Mangan (Mn) 0,095 <= 0,050 mg/l 25/01 1999 0,007
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 05/03 2019 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 25/01 1999 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,390 <= 20,0 µg/l 22/03 2018 0,160
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/01-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Baunehøjvej 28A , 8830 Tjele
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66