Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Industrivej 3 , 8830 Tjele
Kontaktperson
Tom G. Madsen
Telefon
30353502
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,014 <= 0,050 mg/l 30/09 2021 0,021
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 07/11 2017 31,0
Fluorid (F) 0,240 <= 1,50 mg/l 07/11 2017 0,220
Hårdhed, total 9,80 grader dH 30/09 2021 10,0
Kalium 3,80 mg/l 07/11 2017 4,10
Natrium (Na) 22,0 <= 175 mg/l 07/11 2017 20,0
Nitrat (NO3) 0,500 <= 50,0 mg/l 30/09 2021 0,510
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 02/10 2023 0,005
Oxygen/Iltindhold 9,60 mg/l 30/09 2021 9,70
Sulfat (SO4) 52,0 <= 250 mg/l 07/11 2017 53,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 02/10 2023 < 0,010
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 30/09 2021 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/12 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 19/12 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 02/10 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 19/12 2023 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,110 <= 20,0 µg/l 02/10 2023 0,044

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,010 <= 0,050 mg/l 27/10 1999 < 0,010
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 25/01 1999 26,0
Fluorid (F) 0,240 <= 1,50 mg/l 25/01 1999 0,190
Hårdhed, total 9,40 grader dH 25/01 1999 9,10
Kalium 5,80 mg/l 25/01 1999 5,20
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 25/01 1999 17,0
Nitrat (NO3) 0,510 <= 50,0 mg/l 27/10 1999 0,530
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 24/09 2018 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 10,1 mg/l 07/11 2017 4,30
Sulfat (SO4) 32,0 <= 250 mg/l 25/01 1999 33,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 07/11 2017 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 27/10 1999 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/09 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/09 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 24/09 2018
Kimtal 22Gr. 38,0 < 200 antal/ml 11/11 2019 10,0
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 27/10 1999 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,044 <= 20,0 µg/l 24/09 2018 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/12-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Industrivej 3 , 8830 Tjele
Kontaktperson
Tom G. Madsen
Telefon
30353502
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66