Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Tømmerbyvej 175 , 7742 Vesløs
Kontaktperson
Ulf Nyborg
Telefon
24471442
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 15/02 2021 0,007
Chlorid (Cl) 48,0 <= 250 mg/l 24/10 2018 38,0
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 24/10 2018 0,080
Hårdhed, total 11,0 grader dH 15/02 2021 11,0
Kalium 3,50 mg/l 29/01 2018 3,40
Natrium (Na) 33,0 <= 175 mg/l 15/02 2021 39,0
Nitrat (NO3) 0,650 <= 50,0 mg/l 15/02 2021 0,590
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 01/05 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,80 mg/l 15/02 2021 9,20
Sulfat (SO4) 110 <= 250 mg/l 24/10 2018 103
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,026 <= 0,200 mg/l 15/02 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 15/02 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/05 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 01/05 2024 22,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 24/10 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 9,00 <= 20,0 µg/l 15/02 2021 4,20

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,003 <= 0,050 mg/l 22/01 2001 < 0,003
Chlorid (Cl) 44,0 <= 250 mg/l 22/01 2001 43,0
Fluorid (F) 0,210 <= 1,50 mg/l 22/01 2001 0,230
Hårdhed, total 11,0 grader dH 22/01 2001 12,0
Kalium 3,50 mg/l 22/01 2001 3,50
Natrium (Na) 36,0 <= 175 mg/l 22/01 2001 37,0
Nitrat (NO3) 1,10 <= 50,0 mg/l 22/01 2001 0,700
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 04/06 2020 < 0,003
Oxygen/Iltindhold 8,40 mg/l 22/11 2018 7,70
Sulfat (SO4) 91,0 <= 250 mg/l 22/01 2001 87,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 22/11 2018 0,010
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 22/01 2001 < 0,020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/06 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/06 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/06 2020
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 04/06 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/10 2006 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,150 <= 20,0 µg/l 04/06 2020 8,80
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 01/05-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Tømmerbyvej 175 , 7742 Vesløs
Kontaktperson
Ulf Nyborg
Telefon
24471442
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66