Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Legindvej 125 , 7752 Snedsted
Kontaktperson
Søren K. Sørensen
Telefon
97 93 90 87
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 09/11 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 36,0 <= 250 mg/l 05/12 2017 39,0
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 05/12 2017 < 0,100
Hårdhed, total 13,2 grader dH 09/11 2021 12,6
Kalium 1,75 mg/l 22/05 2017 1,09
Natrium (Na) 22,0 <= 175 mg/l 22/05 2017 21,2
Nitrat (NO3) 30,0 <= 50,0 mg/l 09/11 2021 32,0
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 09/11 2021 0,001
Oxygen/Iltindhold 3,30 mg/l 09/11 2021 6,40
Sulfat (SO4) 38,0 <= 250 mg/l 05/12 2017 25,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 09/11 2021 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 09/11 2021 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/11 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 09/11 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/12 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,220 <= 20,0 µg/l 09/11 2021 0,270

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,003 <= 0,050 mg/l 07/03 2000 < 0,003
Chlorid (Cl) 39,0 <= 250 mg/l 07/03 2000 40,0
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 07/03 2000 < 0,100
Hårdhed, total 11,0 grader dH 07/03 2000 11,5
Kalium 1,00 mg/l 07/03 2000 1,10
Natrium (Na) 22,0 <= 175 mg/l 07/03 2000 22,0
Nitrat (NO3) 36,0 <= 50,0 mg/l 07/03 2000 36,0
Nitrit (NO2) < 0,003 <= 0,100 mg/l 07/03 2000 < 0,003
Oxygen/Iltindhold 7,40 mg/l 14/09 2017 8,70
Sulfat (SO4) 39,0 <= 250 mg/l 07/03 2000 40,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,008 <= 0,200 mg/l 14/09 2017 < 0,002
Mangan (Mn) 0,030 <= 0,050 mg/l 07/03 2000 0,020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/09 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/09 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 160 < 200 antal/ml 14/09 2017 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/03 2000 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 14/09 2017 0,130
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 01/11-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Legindvej 125 , 7752 Snedsted
Kontaktperson
Søren K. Sørensen
Telefon
97 93 90 87
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66