Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Klostergade 96 , 7770 Vestervig
Kontaktperson
Telefon
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 08/09 2021 0,005
Chlorid (Cl) 49,0 <= 250 mg/l 20/08 2018 46,0
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 20/08 2018 0,160
Hårdhed, total 14,0 grader dH 08/09 2021 13,0
Kalium 1,70 mg/l 15/01 2018 1,60
Natrium (Na) 25,0 <= 175 mg/l 15/01 2018 25,0
Nitrat (NO3) 0,720 <= 50,0 mg/l 08/09 2021 0,720
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 15/12 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,80 >= 5,00 mg/l 08/09 2021 8,70
Sulfat (SO4) 59,0 <= 250 mg/l 15/01 2018 61,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 08/09 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 08/09 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/12 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/12 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 15/12 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 22,0 < 200 antal/ml 15/12 2023 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 20/08 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,130 <= 20,0 µg/l 08/09 2021 0,360

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 13/06 2000 0,012
Chlorid (Cl) 42,3 <= 250 mg/l 09/02 2000 41,0
Fluorid (F) 0,120 <= 1,50 mg/l 09/02 2000 0,300
Hårdhed, total 14,0 grader dH 09/02 2000 13,0
Kalium 1,70 mg/l 09/02 2000 1,70
Natrium (Na) 27,0 <= 175 mg/l 09/02 2000 25,1
Nitrat (NO3) 0,700 <= 50,0 mg/l 13/06 2000 0,710
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 07/04 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,4 >= 5,00 mg/l 09/11 2017 10,9
Sulfat (SO4) 50,0 <= 250 mg/l 09/02 2000 52,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,034 <= 0,200 mg/l 09/11 2017 0,046
Mangan (Mn) 0,037 <= 0,050 mg/l 13/06 2000 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/04 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/04 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 07/04 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 07/04 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 13/06 2000 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,360 <= 20,0 µg/l 07/04 2021 0,290
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 15/12-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Klostergade 96 , 7770 Vestervig
Kontaktperson
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66