Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Hedegårdsvej 45A , 7755 Bedsted
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 24/02 2021 0,009
Chlorid (Cl) 74,0 <= 250 mg/l 27/11 2018 65,0
Fluorid (F) 0,047 <= 1,50 mg/l 27/11 2018 0,052
Hårdhed, total 15,0 grader dH 24/02 2021 12,0
Kalium 4,10 mg/l 30/11 2017 4,00
Natrium (Na) 28,0 <= 175 mg/l 24/02 2021 23,0
Nitrat (NO3) 14,0 <= 50,0 mg/l 24/02 2021 17,0
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 08/04 2024 0,002
Oxygen/Iltindhold 6,30 mg/l 24/02 2021 4,90
Sulfat (SO4) 27,0 <= 250 mg/l 27/11 2018 25,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 26/01 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 24/02 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 18,0 < 200 antal/ml 08/04 2024 9,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 27/11 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 7,40 <= 20,0 µg/l 26/01 2023 0,200

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,003 <= 0,050 mg/l 05/03 2001 < 0,003
Chlorid (Cl) 59,0 <= 250 mg/l 05/03 2001 61,0
Fluorid (F) 0,110 <= 1,50 mg/l 05/03 2001 0,140
Hårdhed, total 15,0 grader dH 05/03 2001 14,0
Kalium 3,80 mg/l 05/03 2001 3,50
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 05/03 2001 26,0
Nitrat (NO3) 15,0 <= 50,0 mg/l 05/03 2001 17,0
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 17/11 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 6,30 mg/l 19/02 2018 6,64
Sulfat (SO4) 28,0 <= 250 mg/l 05/03 2001 29,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 19/02 2018 0,010
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 05/03 2001 < 0,020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/11 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/11 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/11 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 15,0 < 200 antal/ml 17/11 2020 13,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 05/03 2001 4,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,460 <= 20,0 µg/l 17/11 2020 0,160
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 08/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Hedegårdsvej 45A , 7755 Bedsted
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66