Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Nygårdsvej 2, Ydby , 7760 Hurup
Kontaktperson
Lars D. Nielsen
Telefon
97 95 62 76
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,013 <= 0,050 mg/l 06/09 2018 0,015
Chlorid (Cl) 45,0 <= 250 mg/l 06/09 2018 44,0
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 06/09 2018 0,180
Hårdhed, total 15,0 grader dH 06/09 2018 14,0
Kalium 2,10 <= 10,0 mg/l 06/09 2018 2,00
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 06/09 2018 25,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 06/09 2018 0,350
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 06/09 2018 0,003
Oxygen/Iltindhold 10,2 >= 5,00 mg/l 06/09 2018 10,7
Sulfat (SO4) 50,0 <= 250 mg/l 06/09 2018 50,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,024 <= 0,200 mg/l 06/09 2018 0,013
Mangan (Mn) 0,029 <= 0,050 mg/l 06/09 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/09 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/09 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 06/09 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/09 2018 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 10,7 >= 5,00 mg/l 15/01 2018 10,8
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,018 <= 0,200 mg/l 15/01 2018 0,190
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/01 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/01 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 15/01 2018 150
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,230 <= 20,0 µg/l 15/01 2018 0,180
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/09-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Nygårdsvej 2, Ydby , 7760 Hurup
Kontaktperson
Lars D. Nielsen
Telefon
97 95 62 76
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66