Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Skive
Adresse
Lundøvej 128 A , 7840 Højslev
Kontaktperson
Ole Christiansen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,013 <= 0,050 mg/l 05/03 2018 0,005
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 05/03 2018 32,0
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 05/03 2018 0,150
Hårdhed, total 11,0 grader dH 05/03 2018 10,0
Kalium 1,40 <= 10,0 mg/l 05/03 2018 1,30
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 05/03 2018 17,0
Nitrat (NO3) 0,830 <= 50,0 mg/l 05/03 2018 0,670
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/03 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,70 >= 5,00 mg/l 05/03 2018 8,40
Sulfat (SO4) 60,0 <= 250 mg/l 05/03 2018 54,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 05/03 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 05/03 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 05/03 2018 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/03 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 12/01 2000

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 26/09 2000
Oxygen/Iltindhold 10,8 >= 5,00 mg/l 08/11 2018 7,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,041 <= 0,200 mg/l 08/11 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 08/11 2018 47,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,740 <= 20,0 µg/l 22/11 2004
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 08/11-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Skive
Adresse
Lundøvej 128 A , 7840 Højslev
Kontaktperson
Ole Christiansen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66