Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Skive
Adresse
Lundøvej 196A , 7840 Højslev
Kontaktperson
Verner Kudahl
Telefon
40173742
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,094 <= 0,050 mg/l 19/11 2021 0,079
Chlorid (Cl) 39,0 <= 250 mg/l 08/06 2017 39,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 08/06 2017 0,180
Hårdhed, total 7,70 grader dH 14/10 2021 9,10
Kalium 2,00 mg/l 08/06 2017 2,10
Natrium (Na) 37,0 <= 175 mg/l 08/06 2017 37,0
Nitrat (NO3) 1,40 <= 50,0 mg/l 14/10 2021 1,10
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 19/11 2021 0,003
Oxygen/Iltindhold 10,2 mg/l 19/11 2021 9,20
Sulfat (SO4) 25,0 <= 250 mg/l 08/06 2017 25,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,140 <= 0,200 mg/l 14/10 2021 < 0,010
Mangan (Mn) 0,039 <= 0,050 mg/l 14/10 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/10 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 14/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 57,0 < 200 antal/ml 25/10 2021 57,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 08/06 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,990 <= 20,0 µg/l 14/10 2021 0,120

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,024 <= 0,050 mg/l 22/07 1998 0,055
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 22/07 1998 34,0
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 22/07 1998 0,230
Hårdhed, total 10,0 grader dH 26/06 1996 9,60
Kalium 2,20 mg/l 26/06 1996 2,20
Natrium (Na) 31,5 <= 175 mg/l 26/06 1996 30,0
Nitrat (NO3) 1,30 <= 50,0 mg/l 22/07 1998 1,00
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 18/09 2001 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 8,80 mg/l 28/11 2017 7,90
Sulfat (SO4) 27,0 <= 250 mg/l 22/07 1998 24,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 28/11 2017 0,014
Mangan (Mn) 0,006 <= 0,050 mg/l 22/07 1998 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 57,0 < 200 antal/ml 25/10 2021 75,0
Kimtal 37 grader 11,0 antal/ml 22/08 2006 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,086 <= 20,0 µg/l 01/12 2016 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/11-2021.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Skive
Adresse
Lundøvej 196A , 7840 Højslev
Kontaktperson
Verner Kudahl
Telefon
40173742
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66