Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Herredsvejen 73 , 9632 Møldrup
Kontaktperson
Aage Visbech
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 06/02 2020 0,009
Chlorid (Cl) 47,0 <= 250 mg/l 17/01 2018 44,0
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 17/01 2018 0,130
Hårdhed, total 10,0 grader dH 06/02 2020 9,50
Kalium 0,940 mg/l 12/10 2017 1,10
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 12/10 2017 23,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 06/02 2020 < 0,300
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 17/10 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,00 mg/l 06/02 2020 10,8
Sulfat (SO4) 63,0 <= 250 mg/l 12/10 2017 59,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 17/10 2023 < 0,010
Mangan (Mn) 0,072 <= 0,050 mg/l 27/05 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/01 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/01 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/10 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 24/01 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 17/01 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 17/10 2023 0,250

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,021 <= 0,050 mg/l 19/09 2000 0,015
Chlorid (Cl) 31,1 <= 250 mg/l 19/09 2000 28,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 19/09 2000 0,090
Hårdhed, total 8,00 grader dH 19/09 2000 7,00
Kalium 0,950 mg/l 19/09 2000 1,10
Natrium (Na) 21,9 <= 175 mg/l 19/09 2000 20,0
Nitrat (NO3) < 0,100 <= 50,0 mg/l 19/09 2000 < 0,100
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 21/08 2018 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 11,3 mg/l 17/01 2018 11,6
Sulfat (SO4) 52,0 <= 250 mg/l 19/09 2000 40,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,015 <= 0,200 mg/l 17/01 2018 0,035
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 08/12 2005 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/09 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 21/08 2018
Kimtal 22Gr. 9,00 < 200 antal/ml 20/09 2021 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 19/09 2000 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,250 <= 20,0 µg/l 21/08 2018 0,170
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 24/01-2024.
Overskridelser

Mangan (Mn)
Jern (Fe)
Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Viborg
Adresse
Herredsvejen 73 , 9632 Møldrup
Kontaktperson
Aage Visbech
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66