Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Morsø
Adresse
Brogårdsvej 14 , 7900 Nykøbing Mors
Kontaktperson
Tommy Nielsen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 06/09 2017 0,041
Chlorid (Cl) 34,0 <= 250 mg/l 06/09 2017 34,0
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 06/09 2017 0,140
Hårdhed, total 8,60 grader dH 06/09 2017 8,50
Kalium 2,30 mg/l 06/09 2017 2,30
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 06/09 2017 14,0
Nitrat (NO3) 1,50 <= 50,0 mg/l 06/09 2017 1,60
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 21/04 2022 0,003
Oxygen/Iltindhold 7,80 mg/l 06/09 2017 6,90
Sulfat (SO4) 55,0 <= 250 mg/l 06/09 2017 53,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 14/11 2022 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 06/09 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/11 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/11 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 8,00 < 200 antal/ml 14/11 2022 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/09 2017 3,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,066 <= 20,0 µg/l 06/09 2017 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Oxygen/Iltindhold 6,90 mg/l 18/04 2016 4,40
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 17/01 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/01 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/01 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 17/01 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,140 <= 20,0 µg/l 14/08 2014 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/11-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Morsø
Adresse
Brogårdsvej 14 , 7900 Nykøbing Mors
Kontaktperson
Tommy Nielsen
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66