Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Morsø
Adresse
Skolesvinget 4 , 7990 Øster Assels
Kontaktperson
Poul Christensen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Hårdhed, total 13,0 grader dH 02/08 2022 13,0
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 02/08 2022 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,70 mg/l 02/08 2022 9,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 21/12 2022 0,013
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/12 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/12 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 44,0 < 200 antal/ml 21/12 2022 44,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 27/08 2012
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,430 <= 20,0 µg/l 15/10 2007

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,003 <= 0,050 mg/l 23/05 2000 < 0,010
Chlorid (Cl) 38,0 <= 250 mg/l 23/05 2000 39,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 23/05 2000 0,150
Hårdhed, total 12,0 grader dH 03/11 1997 11,2
Kalium 1,30 mg/l 03/11 1997 1,20
Natrium (Na) 22,0 <= 175 mg/l 03/11 1997 19,0
Nitrat (NO3) 3,30 <= 50,0 mg/l 23/05 2000 < 2,00
Nitrit (NO2) < 0,003 <= 0,100 mg/l 23/05 2000 < 0,003
Oxygen/Iltindhold 9,70 mg/l 21/06 2017 9,20
Sulfat (SO4) 73,0 <= 250 mg/l 23/05 2000 75,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 21/06 2017 0,020
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 23/05 2000 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/06 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/06 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 21/06 2017 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 27/08 2012 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,430 <= 20,0 µg/l 15/10 2007
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/04-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Morsø
Adresse
Skolesvinget 4 , 7990 Øster Assels
Kontaktperson
Poul Christensen
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66